Sideoperatør

BeTogetherMedia B.V.
Ir. Jules Kayserdreef 9
5915 JP Venlo
Nederland


Tilbudt av:

Ingrid Lamers


Hjelp og support:

E-post: support@hotdates18.no


Innlemmelse:

Registrert i Handelsretten Melderslo
Registreringsområde: Horst aan de Maas
Registreringsnummer: 55093973


MVA-nummer:

NL8515.62.978. B.01


Europa-kommisjonen har en plattform for ODR (Online Dispute Resolution). Dennee kan nås via https://ec.europa.eu/consumers/odr/.


Merknad til våre brukere:

hotdates18.no er en service tilbudt av BeTogetherMedia B.V..


Allmenne bruksvilkårene

Vi er underlagt norsk lov i henhold til Allmenne bruksvilkårene