Sideoperatør

Boranu Online B.V.
Frans Erenstraat 14A
5921VG Venlo
Nederland


Tilbudt av:

Andrea Margarethe Paula Schreurs


Hjelp og support:

E-post: service@support.hotdates18.no
Hotline: 0031 077 080 114


Innlemmelse:

Registrert i Handelsretten Burgemeester van Venlo
Registreringsområde: Venlo
Registreringsnummer: KvK-nummer 63016419


MVA-nummer:

VAT ID: NL8550.55.972.B.01


Europa-kommisjonen har en plattform for ODR (Online Dispute Resolution). Dennee kan nås via http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


Merknad til våre brukere:

hotdates18.no er en service tilbudt av Boranu Online B.V..


Allmenne bruksvilkår

Vi er underlagt norsk lov i henhold til Allmenne bruksvilkår